Redactors juniors

Sara Rodríguez
Descripció
-
2 mesos ago

Naiara Edo, Sara Rodrigez i Iker Hortal Vam crear un formulari per veure com definirien els estudiants el seu estil. La gran part de la gent enquestada ha arribat a vestir d’una determinada manera agafant idees de la gent que es veu pel carrer i mitjançant les xarxes socials. També hem pogut veure que gairebé la meitat de la gent compra per internet, mentre que l’altra meitat ho fa a les botigues físiques. Actulment, i gràcies a la tecnologia, la gent ja quasi no s’ha de moure de casa per anar comprar. Com ja ens esperàvem, la major part de

2 mesos ago

Naiara Edo, Sara Rodrigez i Iker Hortal La resposta dels professors en preguntar-los què són les drogues i quina opinió en tenen, en general, ha estat que estan molt estigmatitzades. En principi, les drogues depenen de l’ús que fas d’elles. De fet, poden arribar a malmetre la salut. La gent s’enganxa a aquestes substàncies perquè tenen un caràcter addictiu, i a això se li ajunta la gran quantitat de problemes que hi ha a la societat, i que nosaltres intentem evadir. Els professors, en la seva adolescència, han fumat cànnabis i han tingut contacte amb l’alcohol i la marihuana. A

6 mesos ago

Netflix és ara la plataforma més vista pels joves Per: Naiara Edo, Nicole García, Sara Rodríguez A la història hi ha hagut molts invents importants i un d’ells és la televisió. Els joves d’avui en dia observen la televisió, de manera que ja és costum tenir-la encesa a casa, però no només els joves. Els nostres pares, avis i fins i tot besavis. Actualment, molts joves només utilitzen la pantalla gran de casa per veure plataformes com: Netflix, HBO, Amazon Prime, i entre altres canals com FDF, Neox, etc. Les sèries que més veuen a la tele per cable són:

close