Redactors juniors

Naiara Edo Garrido
Descripció
-
2 mesos ago

Naiara Edo, Sara Rodrigez i Iker Hortal Vam crear un formulari per veure com definirien els estudiants el seu estil. La gran part de la gent enquestada ha arribat a vestir d’una determinada manera agafant idees de la gent que es veu pel carrer i mitjançant les xarxes socials. També hem pogut veure que gairebé la meitat de la gent compra per internet, mentre que l’altra meitat ho fa a les botigues físiques. Actulment, i gràcies a la tecnologia, la gent ja quasi no s’ha de moure de casa per anar comprar. Com ja ens esperàvem, la major part de

2 mesos ago

Naiara Edo, Sara Rodrigez i Iker Hortal La resposta dels professors en preguntar-los què són les drogues i quina opinió en tenen, en general, ha estat que estan molt estigmatitzades. En principi, les drogues depenen de l’ús que fas d’elles. De fet, poden arribar a malmetre la salut. La gent s’enganxa a aquestes substàncies perquè tenen un caràcter addictiu, i a això se li ajunta la gran quantitat de problemes que hi ha a la societat, i que nosaltres intentem evadir. Els professors, en la seva adolescència, han fumat cànnabis i han tingut contacte amb l’alcohol i la marihuana. A

close